0933 09 09 09
https://luminaire.lancaster.com.vn/can-ho/mat-bang-tang-18-21/tang-14-21.html
https://luminaire.lancaster.com.vn/apartment/typical-floor-plan-18-21/tang-14-21-1.html

Thông tin căn hộ

CĂN HỘ
DU LỊCH (Tầng 05-12)

SKY GARDEN
& TIỆN ÍCH (Tầng 12A)

CĂN HỘ
LÂU DÀI (Tầng 14-25)

PENTHOUSE (Tầng 26-27)

TẦNG TIỆN ÍCH
(ROOFTOP)

VĂN PHÒNG

KHU THƯƠNG MẠI

THIẾT KẾ DẪN ĐẦU

Được kiến tạo bởi những bàn tay tài hoa với hàng chục năm kinh nghiệm trong thiết kế và xây dựng các công trình bất động sản. Điểm nổi bật của dự án là hệ thống chiếu sáng được chế tác riêng biệt kết hợp cùng chuỗi tiện ích cao cấp chỉ có tại Lancaster Luminaire. Dự án là một khối kiến trúc hoàn mỹ trong từng chi tiết, luôn bừng sáng trên bầu trời Hà Nội.

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH SOHO

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH SOHO

Tầng 05-11

Đường Láng
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
12B
15
16

Vị trí mặt bằng

Tầng 05-11
01

Căn 01 (3BR)

3 phòng ngủ
DT tim tường: 110.03 m2
DT thông thủy: 104.21 m2

[ xem chi tiết ]
02

Căn 02 (STUDIO1)

1 phòng ngủ
DT tim tường: 47.68 m2
DT thông thủy: 47.68 m2

[ xem chi tiết ]
03

Căn 03 (STUDIO1)

1 phòng ngủ
DT tim tường: 47.68 m2
DT thông thủy: 47.68 m2

[ xem chi tiết ]
04

Căn 04 (STUDIO2)

1 phòng ngủ
DT tim tường: 47.68 m2
DT thông thủy: 43.83 m2

[ xem chi tiết ]
05

Căn 05 (STUDIO2)

1 phòng ngủ
DT tim tường: 47.68 m2
DT thông thủy: 43.83 m2

[ xem chi tiết ]
06

Căn 06 (STUDIO2)

1 phòng ngủ
DT tim tường: 47.68 m2
DT thông thủy: 43.83 m2

[ xem chi tiết ]
07

Căn 07 (STUDIO2)

1 phòng ngủ
DT tim tường: 47.68 m2
DT thông thủy: 43.83 m2

[ xem chi tiết ]
08

Căn 08 (STUDIO1)

1 phòng ngủ
DT tim tường: 47.68 m2
DT thông thủy: 47.68 m2

[ xem chi tiết ]
09

Căn 09 (STUDIO1)

1 phòng ngủ
DT tim tường: 47.68 m2
DT thông thủy: 47.68 m2

[ xem chi tiết ]
10

Căn 10 (STUDIO1)

1 phòng ngủ
DT tim tường: 47.68 m2
DT thông thủy: 47.68 m2

[ xem chi tiết ]
11

Căn 11 (STUDIO1B)

1 phòng ngủ
DT tim tường: 43.68 m2
DT thông thủy: 40.07 m2

[ xem chi tiết ]
12

Căn 12 (STUDIO1A)

1 phòng ngủ
DT tim tường: 44.86 m2
DT thông thủy: 40.00 m2

[ xem chi tiết ]
12A

Căn 12A (2BR1)

2 phòng ngủ
DT tim tường: 68.67 m2
DT thông thủy: 63.94 m2

[ xem chi tiết ]
12B

Căn 12B (STUDIO3A)

1 phòng ngủ
DT tim tường: 48.33 m2
DT thông thủy: 43.07 m2

[ xem chi tiết ]
15

Căn 15 (STUDIO3B)

1 phòng ngủ
DT tim tường: 48.33 m2
DT thông thủy: 45.10 m2

[ xem chi tiết ]
16

Căn 16 (STUDIO4)

1 phòng ngủ
DT tim tường: 55.43 m2
DT thông thủy: 55.43 m2

[ xem chi tiết ]

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH SOHO

Tầng 12

Đường Láng

Vị trí mặt bằng

Tầng 12

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH CĂN HỘ Ở

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH CĂN HỘ Ở

Tầng 14-21

Đường Láng
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Vị trí mặt bằng

Tầng 14-21
01

Căn 01 (3BR2)

3 phòng ngủ
DT tim tường: 110.03 m2
DT thông thủy: 110.03 m2

[ xem chi tiết ]
02

Căn 02 (2BR)

2 phòng ngủ
DT tim tường: 95.51 m2
DT thông thủy: 89.87 m2

[ xem chi tiết ]
03

Căn 03 (DUAL KEY1)

2 phòng ngủ
DT tim tường: 95.36 m2
DT thông thủy: 89.33 m2

[ xem chi tiết ]
04

Căn 04 (DUAL KEY1)

2 phòng ngủ
DT tim tường: 95.36 m2
DT thông thủy: 89.33 m2

[ xem chi tiết ]
05

Căn 05 (2BR)

2 phòng ngủ
DT tim tường: 95.51 m2
DT thông thủy: 89.87 m2

[ xem chi tiết ]
06

Căn 06 (2BR)

2 phòng ngủ
DT tim tường: 95.51 m2
DT thông thủy: 89.87 m2

[ xem chi tiết ]
07

Căn 07 (3BR1)

3 phòng ngủ
DT tim tường: 110.03 m2
DT thông thủy: 110.03 m2

[ xem chi tiết ]
08

Căn 08 (STUDIO1A)

1 phòng ngủ
DT tim tường: 44.86 m2
DT thông thủy: 40.00 m2

[ xem chi tiết ]
09

Căn 09 (STUDIO1B)

1 phòng ngủ
DT tim tường: 43.68 m2
DT thông thủy: 40.07 m2

[ xem chi tiết ]
10

Căn 10 (STUDIO2A)

1 phòng ngủ
DT tim tường: 55.43 m2
DT thông thủy: 55.43 m2

[ xem chi tiết ]

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH CĂN HỘ Ở

Tầng 22-25

Đường Láng
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Vị trí mặt bằng

Tầng 22-25
01

Căn 01 (4BR)

4 phòng ngủ
DT tim tường: 157.71 m2
DT thông thủy: 150.64 m2

[ xem chi tiết ]
02

Căn 02 (STUDIO3)

1 phòng ngủ
DT tim tường: 47.67 m2
DT thông thủy: 43.61 m2

[ xem chi tiết ]
03

Căn 03 (DUAL KEY2)

2 phòng ngủ
DT tim tường: 95.36 m2
DT thông thủy: 89.79 m2

[ xem chi tiết ]
04

Căn 04 (DUAL KEY2)

2 phòng ngủ
DT tim tường: 95.36 m2
DT thông thủy: 89.79 m2

[ xem chi tiết ]
05

Căn 05 (2BR2)

2 phòng ngủ
DT tim tường: 95.51 m2
DT thông thủy: 95.51 m2

[ xem chi tiết ]
06

Căn 06 (STUDIO3)

1 phòng ngủ
DT tim tường: 47.67 m2
DT thông thủy: 43.61 m2

[ xem chi tiết ]
07

Căn 07 (4BR1)

4 phòng ngủ
DT tim tường: 157.71 m2
DT thông thủy: 149.17 m2

[ xem chi tiết ]
08

Căn 08 (STUDIO1C)

1 phòng ngủ
DT tim tường: 48.33 m2
DT thông thủy: 48.33 m2

[ xem chi tiết ]
09

Căn 09 (STUDIO1B)

1 phòng ngủ
DT tim tường: 43.68 m2
DT thông thủy: 40.07 m2

[ xem chi tiết ]
10

Căn 10 (STUDIO2A)

1 phòng ngủ
DT tim tường: 55.43 m2
DT thông thủy: 55.43 m2

[ xem chi tiết ]

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH CĂN HỘ PENTHOUSE

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH CĂN HỘ PENTHOUSE

Tầng 26-27

Đường Láng
01
02
03

Vị trí mặt bằng

Tầng 26-27
01

Căn 01 (PH1)

4 phòng ngủ
DT tim tường: 477.20 m2
DT thông thủy: 456.99 m2

[ xem chi tiết ]
02

Căn 02 (PH2)

3 phòng ngủ
DT tim tường: 288.69 m2
DT thông thủy: 275.00 m2

[ xem chi tiết ]
03

Căn 03 (PH3)

4 phòng ngủ
DT tim tường: 407.26 m2
DT thông thủy: 407.26 m2

[ xem chi tiết ]
https://luminaire.lancaster.com.vn/
https://luminaire.lancaster.com.vn/catalog/view/