0933 09 09 09
https://luminaire.lancaster.com.vn/can-ho/can-ho-lau-dai/tang-17.html
https://luminaire.lancaster.com.vn/apartment/apartment-1/floor-17.html

Chi Tiết Căn Hộ

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (CĂN HỘ LÂU DÀI)

Tầng 17

2 phòng ngủ

 • Loại căn hộ: 2BR+1

 • Mã căn hộ: 1702

 • DT tim tường: 98.40 m2

 • DT thông thủy: 92.00 m2

2BR+1

Vị trí căn hộ

2BR+1

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (CĂN HỘ LÂU DÀI)

Tầng 17

2 phòng ngủ

 • Loại căn hộ: 2BR+1

 • Mã căn hộ: 1704

 • DT tim tường: 98.20 m2

 • DT thông thủy: 92.10 m2

2BR+1

Vị trí căn hộ

2BR+1

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (CĂN HỘ LÂU DÀI)

Tầng 17

2 phòng ngủ

 • Loại căn hộ: 2BR+1

 • Mã căn hộ: 1705 - 1706

 • DT tim tường: 98.40 m2

 • DT thông thủy: 91.90 m2

2BR+1

Vị trí căn hộ

2BR+1
https://luminaire.lancaster.com.vn/
https://luminaire.lancaster.com.vn/catalog/view/