0933 09 09 09
https://luminaire.lancaster.com.vn/can-ho/can-ho-lau-dai/tang-17.html
https://luminaire.lancaster.com.vn/apartment/apartment-1/floor-17.html

Chi Tiết Căn Hộ

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (CĂN HỘ LÂU DÀI)

Tầng 17

3 phòng ngủ

  • Loại căn hộ: 3BR-A

  • Mã căn hộ: 1701

  • DT tim tường: 122.10 m2

  • DT thông thủy: 116.80 m2

3BR-A

Vị trí căn hộ

3BR-A

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (CĂN HỘ LÂU DÀI)

Tầng 17

3 phòng ngủ

  • Loại căn hộ: 3BR-A

  • Mã căn hộ: 1707

  • DT tim tường: 122,10 m2

  • DT thông thủy: 115,90 m2

3BR-A

Vị trí căn hộ

3BR-A
https://luminaire.lancaster.com.vn/
https://luminaire.lancaster.com.vn/catalog/view/