0933 09 09 09
https://luminaire.lancaster.com.vn/can-ho/can-ho-lau-dai/tang-17.html
https://luminaire.lancaster.com.vn/apartment/apartment-1/floor-17.html

Chi Tiết Căn Hộ

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (CĂN HỘ LÂU DÀI)

Tầng 17

2 phòng ngủ

  • Loại căn hộ: DUAL KEY

  • Mã căn hộ: 1703

  • DT tim tường: 98.20 m2

  • DT thông thủy: 92.10 m2

DUAL KEY

Vị trí căn hộ

DUAL KEY
https://luminaire.lancaster.com.vn/
https://luminaire.lancaster.com.vn/catalog/view/