0933 09 09 09
https://luminaire.lancaster.com.vn/can-ho/can-ho-lau-dai/tang-17.html
https://luminaire.lancaster.com.vn/apartment/apartment-1/floor-17.html

Chi Tiết Căn Hộ

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (CĂN HỘ LÂU DÀI)

Tầng 17

1 phòng ngủ

 • Loại căn hộ: STUDIO

 • Mã căn hộ: 1710

 • DT tim tường: 57,10 m2

 • DT thông thủy: 50,90 m2

STUDIO

Vị trí căn hộ

STUDIO

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (CĂN HỘ LÂU DÀI)

Tầng 17

1 phòng ngủ

 • Loại căn hộ: STUDIO

 • Mã căn hộ: 1709

 • DT tim tường: 49,80 m2

 • DT thông thủy: 46,00 m2

STUDIO

Vị trí căn hộ

STUDIO

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (CĂN HỘ LÂU DÀI)

Tầng 17

1 phòng ngủ

 • Loại căn hộ: STUDIO

 • Mã căn hộ: 1708

 • DT tim tường: 49,80 m2

 • DT thông thủy: 44,40 m2

STUDIO

Vị trí căn hộ

STUDIO
https://luminaire.lancaster.com.vn/
https://luminaire.lancaster.com.vn/catalog/view/