0933 09 09 09
https://luminaire.lancaster.com.vn/can-ho/can-ho-lau-dai/tang-20.html
https://luminaire.lancaster.com.vn/apartment/apartment-1/floor-20.html

Chi Tiết Căn Hộ

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (CĂN HỘ LÂU DÀI)

Tầng 20

2 phòng ngủ

  • Loại căn hộ: 2BR+1

  • Mã căn hộ: 2005

  • DT tim tường: 98.40 m2

  • DT thông thủy: 92.10 m2

2BR+1

Vị trí căn hộ

2BR+1

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (CĂN HỘ LÂU DÀI)

Tầng 20

2 phòng ngủ

  • Loại căn hộ: 2BR+1

  • Mã căn hộ: 2004

  • DT tim tường: 98.20 m2

  • DT thông thủy: 92.40 m2

2BR+1

Vị trí căn hộ

2BR+1
https://luminaire.lancaster.com.vn/
https://luminaire.lancaster.com.vn/catalog/view/