0933 09 09 09
https://luminaire.lancaster.com.vn/can-ho/can-ho-lau-dai/tang-20.html
https://luminaire.lancaster.com.vn/apartment/apartment-1/floor-20.html

Chi Tiết Căn Hộ

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (CĂN HỘ LÂU DÀI)

Tầng 20

3 phòng ngủ

  • Loại căn hộ: 3BR-B

  • Mã căn hộ: 2008

  • DT tim tường: 156.40 m2

  • DT thông thủy: 146.20 m2

3BR-B

Vị trí căn hộ

3BR-B
https://luminaire.lancaster.com.vn/
https://luminaire.lancaster.com.vn/catalog/view/