0933 09 09 09
https://luminaire.lancaster.com.vn/can-ho/can-ho-lau-dai/tang-20.html
https://luminaire.lancaster.com.vn/apartment/apartment-1/floor-20.html

Chi Tiết Căn Hộ

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (CĂN HỘ LÂU DÀI)

Tầng 20

4 phòng ngủ

  • Loại căn hộ: 4BR07

  • Mã căn hộ: 2007

  • DT tim tường: 178.10 m2

  • DT thông thủy: 171.80 m2

4BR07

Vị trí căn hộ

4BR07

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (CĂN HỘ LÂU DÀI)

Tầng 20

4 phòng ngủ

  • Loại căn hộ: 4BR

  • Mã căn hộ: 2001

  • DT tim tường: 178.10 m2

  • DT thông thủy: 173.90 m2

4BR

Vị trí căn hộ

4BR
https://luminaire.lancaster.com.vn/
https://luminaire.lancaster.com.vn/catalog/view/