0933 09 09 09
https://luminaire.lancaster.com.vn/can-ho/can-ho-lau-dai/tang-20.html
https://luminaire.lancaster.com.vn/apartment/apartment-1/floor-20.html

Chi Tiết Căn Hộ

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (CĂN HỘ LÂU DÀI)

Tầng 20

1 phòng ngủ

  • Loại căn hộ: STUDIO

  • Mã căn hộ: 2006

  • DT tim tường: 49,10 m2

  • DT thông thủy: 44,80 m2

STUDIO

Vị trí căn hộ

STUDIO

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (CĂN HỘ LÂU DÀI)

Tầng 20

1 phòng ngủ

  • Loại căn hộ: STUDIO

  • Mã căn hộ: 2002

  • DT tim tường: 49,10 m2

  • DT thông thủy: 45,00 m2

STUDIO

Vị trí căn hộ

STUDIO
https://luminaire.lancaster.com.vn/
https://luminaire.lancaster.com.vn/catalog/view/