0933 09 09 09
https://luminaire.lancaster.com.vn/can-ho/can-ho-lau-dai/tang-22-24-25.html
https://luminaire.lancaster.com.vn/apartment/apartment-1/floor-22-24-25.html

Chi Tiết Căn Hộ

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (CĂN HỘ LÂU DÀI)

Tầng 22-24-25

4 phòng ngủ

  • Loại căn hộ: 4BR

  • Mã căn hộ: 2207

  • DT tim tường: 177.70 m2

  • DT thông thủy: 169.60 m2

4BR

Vị trí căn hộ

4BR

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (CĂN HỘ LÂU DÀI)

Tầng 22-24-25

4 phòng ngủ

  • Loại căn hộ: 4BR

  • Mã căn hộ: 2201

  • DT tim tường: 178.20 m2

  • DT thông thủy: 170.50 m2

4BR

Vị trí căn hộ

4BR
https://luminaire.lancaster.com.vn/
https://luminaire.lancaster.com.vn/catalog/view/