0933 09 09 09
https://luminaire.lancaster.com.vn/can-ho/mat-bang-tang-22-25/tang-26-27.html
https://luminaire.lancaster.com.vn/apartment/typical-floor-plan-22-25/floor-26---27.html

Chi Tiết Căn Hộ

4 phòng ngủ

  • Loại căn hộ: PH1

  • Mã căn hộ: PH1

  • DT tim tường: 477.20 m2

  • DT thông thủy: 456.99 m2

PH1

Vị trí căn hộ

PH1

4 phòng ngủ

  • Loại căn hộ: PH3

  • Mã căn hộ: PH3

  • DT tim tường: 407.26 m2

  • DT thông thủy: 407.26 m2

PH3

Vị trí căn hộ

PH3
https://luminaire.lancaster.com.vn/
https://luminaire.lancaster.com.vn/catalog/view/