0933 09 09 09
https://luminaire.lancaster.com.vn/can-ho/mat-bang-tang-22-25/tang-26-27.html
https://luminaire.lancaster.com.vn/apartment/typical-floor-plan-22-25/floor-26---27.html

Chi Tiết Căn Hộ

3 phòng ngủ

  • Loại căn hộ: PH2

  • Mã căn hộ: PH2

  • DT tim tường: 288.69 m2

  • DT thông thủy: 275.00 m2

PH2

Vị trí căn hộ

PH2
https://luminaire.lancaster.com.vn/
https://luminaire.lancaster.com.vn/catalog/view/